Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Intézmény

Homokszentgyörgy község Dél-Somogy szívében szép természeti környezetben található település. 

Településünk a barcsi kistérség része, amely az országos besorolás alapján a leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé tartozik.

 

A rendszerváltozást követően kismértékben csökkent a település lakóinak száma, de a termelőszövetkezet, valamint a honvédség megszűnését követően jelentősen megváltozott a lakosság összetétele, jelentős életminőség-romlás tapasztalható.

2005. augusztus 15-én a fenntartó önkormányzatok létrehozták a Homokszentgyörgy és Mikrotérsége Közoktatási Intézményfenntartó Társulást, melyhez 3 általános iskola és 5 óvoda tartozott. Homokszentgyörgy általános iskolája volt a gesztorintézmény.

A község Önkormányzata mindig kiemelt figyelmet fordított az iskola működtetésére, a tárgyi feltételek javítására. 2005-ben sikeres Regionális Fejlesztés Operatív Program pályázat keretében megtörtént iskolánk technológiai korszerűsítése, informatikai fejlesztése. Megvalósult „a 21. sz. iskolája” amely távlatokban garantálhatja az iskola fennmaradását.

2013. január 1-jétől az iskola fenntartója a KLIK lett. Iskolánk tanulólétszáma jelenleg 139 fő . egy tagintézményünk ( Lad 1-8 évfolyam) és egy telephelyünk működik ( Kálmáncsa 1-4 évfolyam).

Iskolánkban magas a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma, ill. aránya.

Az iskola pedagógusainak hitvallása: közös felelősségünk a minőségi oktató-nevelő munka biztosítása, ill. az ehhez szükséges feltételek megteremtése.

Célunk: az iskolahasználók (tanulók, szülők) elégedettsége, valamint a hátrányos helyzetben lévő gyermekek részére olyan lehetőségek biztosítása, amelyek lehetővé teszik helyzetükből adódó hátrányaik csökkenését.

Iskolánk nevelő-oktató munkájának jellemzője a teljes szegregációmentesség. Iskolánkban a 2004/2005. tanévtől bevezettük a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést. 

2005. szeptember 1-től roma etnikai nevelés-oktatás folyik. Gyógypedagógusunk a kötelező tanórai foglalkozáson túl habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokon fejleszti sajátos nevelési igényű tanulóinkat.

Tanórán kívüli foglalkozásaink (tömegsport, szakkörök, fejlesztő foglalkozások, tehetséggondozás), valamint iskolán kívüli programjaink (színház- és mozilátogatás, kirándulás, úszásoktatás, táborozás) céljaink megvalósulását szolgálják. Ehhez jelenleg a TÁMOP 3.3.8.pályázat nyújt több lehetőséget.

 

Menüpontok

Étlap

Cikkek: 0

Órarend

Cikkek: 0

Csengetési rend

Cikkek: 0